Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Nov 1, 2020

Heidi på 35 havde opgivet tanken om et normalt arbejde og fritidsliv på grund af 2 korsbåndsskader i knæet der udviklede sig til invaliderende kroniske knæsmerter.

Hun havde prøvet genoptræning og flere former for behandling uden succes og havde mistet håbet om at blive smertefri. I dag er hun ikke længere begrænset af smerter og drømmer om at genoptage den karriere, som skade og smerter tvang hende til at forlade. I denne episode hører du Heidis historie med knæsmerter og hvordan hun blev smertefri og fik livet tilbage. 

Jeg håber Heidis episode kan inspirere dig eller give dig håb for at det også for dig er muligt at blive smertefri. 

Nogle af emnerne for episoden er: 

  • Hvordan langvarige og smerter kan blive en stor stressfaktor, hvis man ikke ved hvad de skyldes eller hvordan man skal håndtere dem.
  • Den onde cirkel af smerter, frygt, påvirkning af humøret, undgåelse, tab af funktionsevne.
  • Hvordan man ændreradfærd, når man bliver i tvivl om hvad der foregår?
  • Kan ubevidst negativ opmærksomhed på kroppen påvirke oplevelsen af smerter?
  • Hvordan genfinder og styrker man tiltroen til sin krop igen, så det bliver muligt at øge funktionsevnen?
  • Hvilke konsekvenser kan smerter få for kroppens funktionsniveau og ydeevne over tid?
  • Hvorfor bør man som sundhedsprofessionel overveje hvordan man kommunikerer og formidler til personen med smerter?