Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Nov 15, 2020

Man kan ikke lave 1,5 times podcast når man har stemmesmerter! Eller hvad?

I denne episode fortæller Maja om sine langvarige og invaliderende knæ- og stemmesmerter og hvordan hun på mesterlig vis formåede at overleve på trods af de svære handikap som smerterne medførte.

Maja fortæller først om sine knæsmerter og herefter hvordan hun under sin uddannelse til talepædagog begyndte at udvikle stemmesmerter som gjorde det svært at gennemføre hendes uddannelse.

Selvom Maja havde fået behandling hos mange forskellige eksperter udeblev effekten og det var først da hun lærte mere omkring smerter i sit samarbejde med Smertevidenskab.dk at hun kom af med smerterne og fik livet tilbage.