Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Jul 23, 2021

Smertevidenskab har i denne episode besøgt Skagen Gigt- og Rygcenter, som er et unikt behandlingssted for personer med kroniske smerter, hvor man kan komme på ophold i op til 3 uger. Her lever en kultur, hvor det er naturligt, man som behandler løbende opdatere sig på den nyeste viden om smerter, og hvor behandlingssamarbejdet har fokus på at gøre de smerteramte selvhjulpne og uafhængig af behandling.

Med tiden bliver vi klogere og vi opdager, der er mange ting som ikke forholder sig, som vi troede. Dette gælder også smerter, hvor vi er gået fra at se smerter som et resultat af en skade til at være et beskyttelsesrespons, hvor mange forskellige faktorer kan bidrage til, at man oplever smerter. Denne forskel i forståelsen af smerter, betyder også at måden vi behandler smerter på, har ændret sig over tid og det gælder især Skagen Gigt- og Rygcenter. Smertevidenskab interviewer Nikoline og Søren som har arbejdet på Skagen Gigt- og Rygcenter i mere end 10 år, og som fortæller om hvordan måden du har behandlet på, har ændret sig markant over denne periode.

 

Hovedbudskaber i dette afsnit

  • Man er gået fra en mekanisk tilgang, hvor man forsøger at finde en enkeltstående årsag i kroppen, til et bredere helhedsfokus, hvor mange faktorer er bidragsydende i forhold til smerter
  • Man passer på sin krop ved at bruge den
  • Viden om smerter giver mange flere muligheder
  • Målsætning kan ændre sig, når man får en større forståelse af sit problem
  • Kroppen er tilpasningsdygtig
  • Det hele er ikke sort/hvidt
  • Det er en proces og det er dig selv der skal tage skridtene imod bedring

God fornøjelse :D