Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Oct 29, 2021

I denne episode af Smerteuniverset lægges der vægt på, hvordan det er at være pårørende til en person med kroniske smerter, og hvad man kan gøre, for at være den bedst mulige støtte og partner i livet. Vi forsøger at belyse nogle af de mest almindelige fejl, man kan begå som pårørende, og hvordan du støtter mest hensigtsmæssigt. 

Episoden blev optaget i 2019. Her fortæller Andreas om, hvordan hans liv ændrer sig, da hans kone Celina får en kronisk sygdom, som medfører kroniske smerter. Han fortæller om sin hverdag som en del af en lille familie med en 1 år gammel dreng og en kone med kroniske smerter og de tilpasninger, som er nødvendige, når kroniske smerter bliver en del af ligningen. Andreas gør selvfølgelig alt, han kan for at hjælpe, men hvornår er han en støtte, og hvornår fastholder han den, han elsker, i en patientrolle? Det og meget mere får du svar på i denne podcast, hvor vi også er så heldige at have en opfølgning med fra oktober 2021, som giver dig indblik i, hvor Andreas og familien står i dag.

 

Hovedpunkter

  • Hvordan ændrer livet sig for en lille familie med små børn, når kronisk sygdom og smerter bliver en del af hverdagen.

 

  • Hvornår er man som pårørende en støtte, og hvornår kommer man til at fastholde sin partner i en patientrolle.

 

  • Skal man som partner være en aktiv del af behandlingen og løsningen?

 

  • Hvordan klar kommunikation og forventningsafstemning har en afgørende rolle for succes mellem pårørende og person med kroniske smerter 

 

  • Hvad er forskellen på specifikke og uspecifikke smerter. 

God fornøjelse