Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Nov 30, 2019

Hvordan forklarer man kort hvad det vil sige at have kroniske smerter? Sagen er den, at det kan man ikke. Derfor bringer vi de næste to søndage et interview i to dele, hvor en tidligere klient, Camilla Palsholm fortæller åbent og ærligt om 5 år af sit liv, hvor hun grundet kroniske knæsmerter går fra spirende kadet på politiskolen, til en skånefunktion og knuste karrieredrømme som betjent, et socialt liv som gradvist faldt helt fra hinanden, stresssygemelding, utallige behandlinger med manglende resultater, og smerter som hun aldrig fik en god forklaring på. Til trods for den overvældende følelse af at være blevet svigtet af behandlingssystemet kommer hun i kontakt med Simon Kirkegaard og indleder et samarbejde, som heldigvis bliver den redningskrans, der redder hende ud af stormvejret og hjælper hende med at komme smerterne til livs og få livet tilbage. Hvad der skete i hendes behandlingsforløb kan du høre mere om i anden del af interviewet som er episode 6 af Smerteuniverset - ”kroniske smerter overtog mit liv.

Hovedpunkter for dagens interview:

  • Når operation er en succes, men smerterne vender tilbage
  • Social isolation grundet kroniske smerter
  • Stress og smerter
  • Smerter og identitet
  • Behandlingsforløb uden effekt
  • Usikkerhed om fremtiden
  • Håbløshed og magtesløshed

Du kan læse mere om Camilla og den yoga hun tilbyder på hendes hjemmeside.