Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Nov 27, 2023

I denne episode af Smerteuniverset udforsker vi det ofte misforståede begreb accept af kroniske smerter og dykker ned i, hvordan det ikke betyder at give op, men snarere handler om at afslutte kampen mod smerten og i stedet fokusere på det du gerne vil opnå eller der hvor du gerne vil hen. 

Accept af kroniske smerter er et dårligt forstået begreb som ofte bliver formidlet eller misforstået så det betyder, at du skal opgive håbet om at få det bedre og bare lære at leve med smerterne. Men det er slet ikke det accept handler om. Accept af kroniske smerter handler om at afslutte krigen mod sine smerter, ikke for at give op men for at kunne fokusere på det du gerne vil opnå som eksempelvis færre smerter og bedre livskvalitet. Det du fokuserer på træner du eller det du vander vokser og derfor har krig mod eller fokus på smerter den modsatte effekt af hvad du ønsker. Derfor er det så vigtigt at forstå hvad accept egentlig handler om.

Hvad kan du forvente i denne episode:

  • Hvad betyder accept af kroniske smerter
  • Misforståelser omkring begrebet
  • Vigtigheden af at afslutte krigen mod smerten
  • Hvordan accept spiller en central rolle i behandlingen af kroniske smerter

Gæst: Cecilie Vængebjerg: Vi har den glæde af at have Cecilie Vængebjerg, en erfaren sygeplejerske på et tværfagligt smertecenter, som vores gæst. Cecilie deler sin personlige rejse med at hjælpe dem med kroniske smerter samt sin faglige viden opnået gennem forskning og klinisk praksis.

God fornøjelse med podcasten!

Vært: Simon Roost Kirkegaard, Cand. Scient. Fysioterapi, stifter og medejer af  Smertevidenskab.

___________________________________________________

Du kan læse Cecilies studie om accept her: 
https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/81479744/Endelige_speciale_2022.pdf

Eksklusiv E-bog: accept af kroniske smerter betyder ikke at du skal give op 

Er du nysgerrig på at forstå dybere og implementere principperne om accept i din hverdag? Vi har udarbejdet en eksklusiv e-bog, der ikke kun giver essentiel viden om accept, men også konkrete råd til håndtering af kroniske smerter. E-bogen er tilgængelig på smertevidenskab.dk og kan også købes separat.