Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


May 6, 2024

I denne episode af Smerteuniverset har vi besøg af Aksel og Rasmus, der kæmpede med kroniske knæsmerter samtidig med de cyklede på eliteplan. Smerterne blev en så stor gene, at de begrænsede deres træning og konkurrence i cykelsporten, og deres historier afspejler den udfordring, det er at leve med smerter, der truer ens passion og karriere.

Begge drenge modtog traditionelle forklaringer på deres smerter, såsom fysiske skader eller svagheder i kroppen, hvilket førte til fokuseret træning på disse områder. Desværre oplevede de ingen varig bedring af den behandlingsstrategi. For Aksel og Rasmus blev den traditionelle tilgang til smertebehandling en barriere i deres bedring. At blive fortalt at "passe på" deres knæ øgede deres bekymring og fokus på smerten, hvilket forværrede deres tilstand og skabte følelsen af magtesløshed.

Det var først gennem Smertevidenskabs forløb, at de indså, at mekanismen bag deres smerter ikke var en fysisk skade, men i stedet overfølsomhed i deres krops alarmsystem. Den nye forståelse for smerter Aksel og Rasmus fik under forløb hos Smertevidenskab, lærte de at forstå de fysiske, psykologiske og sociale faktorer der var med til at fastholde dem i smerter. Den nye viden gav dem redskaber til bedre at forstå og håndtere deres smerter hensigtsmæssigt, og var afgørende for at de fandt vejen ud af smerter. 

I elitesporten er skader ofte den primære årsag til smerter, hvilket fører til en fokuseret behandling af de fysiske årsager til smerterne. Men når smerterne er bliver langvarige og ikke skyldes en specifik skade, kan de traditionelle metoder være utilstrækkelige, da de primært sigter mod at løse fysiske problemer. Dette overser de andre faktorer, der kan fastholde smerten og kan føre til en følelse af magtesløshed hos atleten. Aksel og Rasmus historie illustrerer vigtigheden af at se smerter i en helhedsorienteret og holistisk kontekst selv i et miljø med elitesport.


God fornøjelse!

Vært: Simon Roost Kirkegaard, Cand. Scient. Fysioterapi, stifter og medejer af Smertevidenskab.

___________________________________________________