Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Dec 14, 2019

Smertevidenskabs Mikkel Vind interviewer i episode 7 af Smerteuniverset Emma Line, som har levet med kroniske bensmerter i 3 år efter et fald på en trappe. Efter faldet tager Emma Line til lægen som sender hende videre til fysioterapeut som konstaterer at der ikke er noget alvorlig galt på trods af det får hun behandling 3 gange om ugen i 10 uger uden effekt. Emma Line som er uddannet feltbiolog og elsker at leve et aktivt liv, men har nu svært ved at gå ned til bussen og muskelmassen forsvinder på benet. Hun bliver opfordret til at søge ny behandler som kombinerer refleksbehandling (RAH) og styrketræning hvilket hjælper hende til at starte med, men over 1 år begynder behandlingseffekten at udeblive i takt med at smerterne bliver mere diffuse og flytter sig. Efter endt behandling klarer hun sig på egen hånd i et års tid men fordi smerterne vedbliver, skaber det bekymringer for at hun stadig har en skade. Smerterne har også spredt sig til halvdelen af kroppen og hun er overbevist om, at hun bruger sin krop forkert. Hun opsøger behandling hos Mikkel Vind med henblik på at få styr på hendes skade og forkerte bevægelser men finder ud af, at vejen til smertefrihed var meget anderledes end hun forventede. Ved første session hos Mikkel Vind som tog 1.5 time lærer Emma Line om de mange forskellige faktorer der kan bidrage til smerte og bliver udfordret på om forkerte bevægemønstre eksisterer. Det var en meget anderledes behandling end Emma Line havde forestillet sig, men efter behandlingen som stort set udelukkende bestod af samtale var hun smertefri på dagen og flere dage efter. I de opfølgende sessioner udfordrer Emma Line sit ben med tung styrketræning og sine overbevisninger omkring smerter som hjælper hende med at genvinde tilliden til hendes krop og komme frygten for hendes smerter til livs.

Hovedpunkter for syvende episode:

 • Kan man bevæge sig forkert?
 • Skal genoptræning bestå af specifikke øvelser?
 • Frygt, bekymringer om smerter kan bidrage til smerter.
 • Manglende information omkring andre faktorer der kan bidrage til smerter end skade i behandlingssystemet.
 • Flere behandlere flere diagnoser og kropsfejl.
 • Jagten på diagnose og vished.
 • Frustrationen over ikke at have en diagnose eller forklaring på sine symptomer.
 • Kan man bilde sig selv smerter ind?
 • Betydningen af tillid til den smertefulde kropsdel.
 • Styrketræning som redskab til at genvinde tilliden til kroppen.
 • Friheden ved at forstå sine smerter og ikke være bange for dem.
 • Er skade = smerte og smerte = skade?
 • Behandling af smerter skal individualiseres til den enkelte person.
 • Smerte er ikke en præcis målestok for hvorvidt du har en skade og hvor stor skaden er.

Du kan finde din behandler her på vores hjemmeside

"If you use avoidance to control your pain, you will lose your life." ~Peter O’Sullivan