Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Oct 1, 2019

Velkommen til Smerteuniverset Episode 1 - Alt om rygsmerter

Simon Kirkegaard fra Smertevidenskab.dk byder PhD Pernille Frederiksen indenfor i Smerteuniverset, til en snak om rygsmerter samt hendes egen forskning på området. Der stilles skarpt på den viden, vi på nuværende tidspunkt har om rygsmerter. Den gængse samfundsmæssige og sundhedsfaglige opfattelse af rygsmerter belyses og de problematikker som hører hertil. Det understreges at smerter sjældent er så simple som de kan forekomme at være.

Hovedbudskaber

  • Dårlig sammenhæng mellem scanningsfund og smerter
  • De fleste rygsmerter har en god prognose
  • Intense rygsmerter er ikke nødvendigvis tegn på alvorlig tilstande i ryggen
  • Ryggen er stærk og robust
  • Rygsmerter påvirkes af mange forskellige faktorer udover kropslige. Eksempelvis kan tidligere erfaringer, overbevisninger og forventninger spille en stor rolle 
  • Fysisk aktivitet/bevægelse er hensigtsmæssigt i de rette doser selvom man har smerter
  • Gode råd til håndtering og rehabilitering af rygsmerter

Simon og Pernille taler om hvordan mødet med sundhedsvæsenet nogle gange kan skabe unødvendige bekymringer omkring almindelige, kortvarige rygsmerter og hvordan disse bekymringer potentielt kan bidrage til at smerterne vedvarer i længere tid. De taler om udviklingen af kroniske smerter og de faktorer som kan øge risikoen og kommer med forslag til hvordan behandlingssystemet kan gøre det endnu bedre. 

Diskusprolaps er almindeligt forstået som en årsag til rygsmerter men Simon og Pernille forklarer hvorfor denne tilstand ikke altid kan forklare hvorfor en person har ondt i ryggen samt belyser hvorfor tilstanden har en god prognose.

Til slut fortæller Pernille om sit PhD projekt hvor 2 x 1 times information omkring rygsmerter øgede chancerne væsentligt for at deltagerne tog på arbejde på trods af rygsmerter. Pernille giver derudover sit forslag til hvilken viden, der vil være mest værdifuld at gøre tilgængelig og forståelig for alle - fagpersoner som lægmænd.

 

Pernille Frederiksens kontaktinformationer:

LinkedIn profil og mail.


Her finder du links til de studier som omtales i denne episode:

Jacobs 1996 - Effects of culture on back pain in Australian aboriginals

O’sullivan et al. 2013 - Disabling chronic low back pain as an iatrogenic disorder: a qualitative study in Aboriginal Australians

Watson et al. 2018 - High-Intensity Resistance and Impact Training Improves Bone Mineral Density and Physical Function in Postmenopausal Women With Osteopenia and Osteoporosis: The LIFTMOR Randomized Controlled Trial.

O’sullivan et al. 2018 - Is it time to reframe how we care for people with non-traumatic musculoskeletal pain?

Bigos et al. 1992 - A longitudinal, prospective study of industrial back injury reporting

Frederiksen et al. 2017 - Can group-based reassuring information alter low back pain behavior? A cluster-randomized controlled trial