Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset

Dec 22, 2019

Førhen troede man at smerter var en simpel mekanisme som altid havde en specifik skadesmæssig årsag. I dag ved vi dog fra smertevidenskaben, at det sket ikke forholder sig sådan, og at det er en væsentligt mere kompleks beskyttelsesrespons, som påvirkes at mange forskellige faktorer. I denne episode af...


Dec 14, 2019

Smertevidenskabs Mikkel Vind interviewer i episode 7 af Smerteuniverset Emma Line, som har levet med kroniske bensmerter i 3 år efter et fald på en trappe. Efter faldet tager Emma Line til lægen som sender hende videre til fysioterapeut som konstaterer at der ikke er noget alvorlig galt på trods af det får hun...


Dec 8, 2019

I denne episode, som er anden del af Camilla Palsholms historie med kroniske knæsmerter, indleder Camilla med at fortælle om hvordan hun oplevede hendes første møde med Simon Kirkegaard fra Smertevidenskab. Hun får for første gang mulighed for at fortælle hele sin historie, som hun har oplevet den, uden at blive...