Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset

Mar 4, 2022

Kan man bestige Kilimanjaro med knæsmerter og når man kun har 10% syn på ét øje?

Marlene var fast besluttet på, at hun skulle nå til tops, både for at prøve sine egne grænser af, men også for at bevise over for verden, at man kan hvad man vil, selvom man er svagtseende.

Kroniske knæsmerter og en sygemelding...