Preview Mode Links will not work in preview mode

Smerteuniverset


Feb 4, 2022

Kan man få patienten til at passe til de redskaber, man som sundhedsprofessionel lærer på sin uddannelse, eller må man tilpasse sine redskaber til patienten? Uddannes fagprofessionelle til at arbejde i en teoretisk virkelighed?

Morten Sodemann er professor og overlæge på indvandrermedicinsk klinik på OUH, samt professor i global sundhed på SDU. Med erfaringer fra forskning i Vestafrika beskæftiger han sig med mødet mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, særligt patienter med anden etnisk baggrund.

Morten føler sig forpligtet til at hjælpe den gruppe patienter der ikke selv har en stemme. Derfor har han skrevet bogen: ”Det du ikke ved får patienten ondt af” Du kan hente den gratis her: https://ouh.dk/uddannelse/afdelingsspecifikke-uddannelsessider/indvandrermedicinsk-klinik/undervisningsmaterialer/det-du-ikke-ved-far-patienten-ondt-af

I denne episode taler Simon med Morten om hvilke udfordringer der er ved den nuværende måde vi behandler smerter på. Hvordan giver man patienter værktøjer, så de selv kan håndtere deres smerter? Hvordan påvirker sundhedsprofessionelle deres patienter med deres ordvalg, og hvordan kommer smerter til udtryk i forskellige kulturer?